سامانه مدیریت شناسه کاربری یکتا

سامانه شناسه کاربری یکتا

کلیه کاربران اینترنت و سامانه های کاربردی دانشگاه ایلام؛ جهت استفاده از سامانه ها و اتصال به اینترنت، نیاز به شناسه کاربری یکتا خواهند داشت. این شناسه برای دانشجویان جدیدالورود به صورت خودکار و از طریق درخواست در این سامانه ایجاد خواهد شد. در صورت نیاز به تغییر کلمه عبور و یا فراموشی آن، از طریق گزینه تغییر رمز به صورت آنلاین قابل انجام است.